Tin bài mới

Lỗi Fatal Error khi chỉnh sửa Mtext trong layout

Lỗi fatal error khi hiệu chỉnh Mtext trong layout

Vấn đề:

Khi bạn cố gắng hiệu chỉnh văn bản trong một layout mà đi qua một đường biên cổng nhìn, bạn nhận được lỗi sau đây:
Lỗi nặng: Truy nhập không được lỗi 0x0004 ngoại lệ tại 64927659h

Giải pháp:

Giải pháp

Vấn đề này thường xảy ra do cổng nhìn hoặc các nội dung của cổng nhìn. Để tránh lỗi này, thực hiện một trong các gợi ý đánh vần được liệt kê dưới.
  • Change the Mtext Editor to the older style. You should enter MTEXTED, and then enter OLDEDITOR.
  • Bật tắt viewport(s) tạm thời bằng cách sử dụng lệnh MVIEW.
  • Chuyển đổi các đường nhiều nét 2 chiều (lớn) để các đường nhiều nét mảnh bằng cách sử dụng lệnh Convertpoly.
ĐỌC THÊM »

Fatal Error: do không hợp lệ Cấu hình path - đường dẫn file

Lỗi fatal: Cấu hình không hợp lệ đường dẫn File

Vấn đề:

Khi một người dùng mới đăng nhập và cố gắng chạy sản phẩm, chúng nhận được thông báo lỗi sau:
Lỗi nặng: Cấu hình không hợp lệ Path\File
Thông báo lỗi chỉ các file acad2006.cfg.

Giải pháp:

Giải pháp

Thông báo lỗi này là do một vấn đề quyền. Người dùng hiện hành không có quyền để đọc hoặc cập nhật cácacad2006.cfg tệp. Các acad2006.cfg tệp được tham chiếu được đặt dưới một hồ sơ người dùng khác nhau trong cửa sổ.
Hồ sơ người dùng mặc định trong cửa sổ có thể đã được chỉnh sửa. Tại một số điểm, Hồ sơ người dùng khác đã có AutoCAD ® cài đặt được đổi tên cho người sử dụng mặc định hoặc sao chép trên hồ sơ người dùng mặc định. Điều này cũng sao chép trên nhánh người dùng hiện hành trong đăng ký Windows chứa tất cả các đường dẫn của AutoCAD.
Để khắc phục vấn đề này, bạn phải khôi phục hồ sơ người dùng mặc định ban đầu.
Lỗi này cũng có thể gây ra bởi một vấn đề với Sysprep và RIPREP. Để biết thêm thông tin về các vấn đề này, đọc bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau đây:
ĐỌC THÊM »

Lỗi Fatal Error khi sử dụng lệnh SCALELISTEDIT

Lỗi nặng khi sử dụng lệnh SCALELISTEDIT

Vấn đề:

Khi bạn sử dụng lệnh SCALELISTEDIT trên dòng lệnh, bạn nhận được thông báo lỗi sau và Autodesk map ® 3D bị crashed. Crash: là hiện tượng ứng dụng khi mở lên thì lập tức bị đóng hoặc trong lúc đang hoạt động bình thường thì tự đóng lại và tắt hoàn toàn khỏi hệ thống
LỖI nặng: Không được e0434f4dh ngoại lệ tại 7c812a5bh
Cùng một lỗi cũng xảy ra khi bạn bấm vào nút Edit tỷ lệ List trên tab User Preferences trong hộp thoại AutoCAD ® Options.

Giải pháp:

Giải pháp

Lỗi này thường xảy ra khi giao diện Map đang hoạt động. Để khắc phục lỗi, nhập MAPSKINMAP trên dòng lệnh. Điều này sẽ tắt kim loại và bóng khía cạnh của cửa sổ ứng dụng Autodesk Map ® 3D 2006 mà không làm ảnh hưởng đến bất kỳ chức năng của sản phẩm.
ĐỌC THÊM »

Lỗi Fatal Error DBX CAS 0

Lỗi nặng DBX CAS 0

Vấn đề:

Khi bạn khởi động chương trình, bạn nhận được một hoặc nhiều các thông báo lỗi sau đây:
Lỗi nặng DBX CAS 0
LỖI nặng: Truy nhập không được lỗi đọc 0x0000 ngoại lệ tại 64525833h
LỖI nặng: Truy nhập không được lỗi đọc 0xdbdbdbdb ngoại lệ tại 41803ch

Giải pháp:

Giải pháp

lỗi này chỉ ra rằng chương trình không cài đặt một cách chính xác.
 Tham khảo giải pháp liên quan cho các hướng dẫn về cách cài đặt lại sản phẩm và khôi phục các thao tác thích hợp.
ĐỌC THÊM »

Lỗi Fatal error trong khi truyền E-Transmit

Vấn đề:

Khi bạn sử dụng E-Transmit, bạn nhận được thông báo lỗi nghiêm trọng sau đây:
Fatal error: Unhandled Access Vi phạm Đọc 0xe83052ba ngoại lệ tại 7c93215bh

Giải pháp:

Giải pháp

Phiên bản Adobe Photoshop trước 7.0 sẽ gây ra lỗi nghiêm trọng này khi bạn đang sử dụng tính năng E-Transmit trong AutoCAD. Để giải quyết vấn đề này, gỡ bỏ cài đặt các phiên bản cũ của Photoshop.
ĐỌC THÊM »

Lỗi Fatal error trọng khi bắt đầu khởi động chương trình

Vấn đề:

Khi bạn cố gắng để mở Bản đồ 3D ® 2007, chương trình đã bị rơi và bạn nhận được một thông báo lỗi ngoại lệ không được quản lý.

Giải pháp:

Giải pháp

Nếu bạn thấy "Fatal Error: c0000094h vi phạm truy cập không được quản lý" khi bạn cố gắng để bắt đầu bản đồ ®, vấn đề có thể được gây ra bởi điều khiển hiển thị của bạn.
Thường loại hình này lỗi chỉ ra một vấn đề với việc phát hiện các thẻ video và điều khiển. Nó được khuyến khích là bạn hoặc cập nhật trình điều khiển video trên máy tính phiên bản mới nhất hoặc cài đặt lại trình điều khiển nếu trình điều khiển mới nhất được cài đặt. Bạn có thể tìm thấy một danh sách các thiết bị đồ họa hỗ trợ và điều khiển của họ trên của chúng tôi danh sách phần cứng được chứng nhận .
Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, bạn có thể thử cập nhật các biểu tượng máy tính để bàn sử dụng để bắt đầu AutoCAD ® bằng cách thêm các chuyển đổi NOHARDWARE trên thanh Start. Ví dụ, "C: \ Program Files \ Autodesk Land Desktop 2007 \ acad.exe" / nohardware. Kết quả là, các card màn hình hoặc trình điều khiển sẽ không được phát hiện khi chương trình bắt đầu.
ĐỌC THÊM »

Thường xuyên bị lỗi Fatal error

Vấn đề:

Lỗi Fatal thường xuyên xảy ra khi làm việc trong một bản vẽ AutoCAD Map 3D đặc biệt. Vấn đề thường xảy ra khi sử dụng bản sao clipboard, nhưng xảy ra lần khác một cách ngẫu nhiên. Thường thì chương trình sẽ nhắc bạn để chạy một THU HỒI, và mặc dù THU HỒI sửa chữa một số lỗi, vấn đề này có thể tái xuất hiện sau một thời gian.

Nguyên nhân:

Tham nhũng trong các bản vẽ.

Giải pháp:

Bắt đầu từ một bản vẽ mới và tái tạo bản đồ của bạn. Điều này bao gồm xây dựng lại bất kỳ kết nối FDO và cách điệu.
ĐỌC THÊM »